Leer en gedragsuitdagingen

Voor kinderen met PIT

Buro PIT in Movement is een praktijk voor kinderen tussen de 4 en 14 jaar die tegen leer en/of-gedragsuitdagingen aanlopen. In mijn praktijk doe ik onderzoek en begeleid ik kinderen o.a. op het gebied van rekenen, spelling, lezen en schrijven.  Dit doe ik door op zoek te gaan naar de oorzaak van het leer en/of- gedragsprobleem.

Centraal hierbij staat het sterker maken van de basis door het doen van motorische oefeningen. De oefeningen zorgen ervoor dat er meer verbindingen worden gemaakt in het brein. Door het aantal verbindingen te vergroten, zal het leren uiteindelijk gemakkelijker gaan.

Ik heb de naam Buro PIT in Movement gekozen, omdat ik graag samenwerk met kinderen die vol energie en pit hun uitdaging(en) aangaan.

Van intake naar plan

Van formulier naar begeleiding

In mijn praktijk start ik altijd met een intakegesprek. Voorafgaand vult u een intakeformulier in, zodat ik mij goed kan voorbereiden op het gesprek. Het intakegesprek duurt 50 minuten en kost €42,50, inclusief 21% btw.

Na het intakegesprek zal ik een begeleidingsplan opstellen. Dit begeleidingsplan wordt met u en het kind besproken. Daarna kunnen we aan de slag!

Voorafgaand aan de behandelingen neem ik een visuele screening & verkorte screening reflexrestanten af. Deze screening neem ik af om te checken of de voorwaarden voor leren optimaal zijn. De duur van deze screening is 1,5 uur. De kosten hiervoor zijn €120,-. Dit is inclusief een onderzoeksverslag.

Alle behandelingen kosten €42,50 per sessie (45 minuten). Behandeling vindt gemiddeld plaats eens in de twee weken.

Naast het afnemen van losse behandelingen, is het ook mogelijk een volledig pakket af te nemen. Het PIT-pakket:
- Intakegesprek
- Visuele screening & verkorte screening reflexrestanten
-  10 behandelingen
-  Evaluatiegesprek
-  Onderzoeksverslag(en) In totaal voor €550.

Naast een volledig begeleidingstraject is het tevens mogelijk losse onderzoeken af te laten nemen.
Visuele screening + screening ruimtelijk (in)zicht: €100,-
Duur: 1 uur.
Dit is inclusief een onderzoeksverslag.  

Screening Reflexrestanten: €100,-
Duur: 1 uur.
Dit is inclusief een onderzoeksverslag

Mijn prijzen

Tarieven

Ik ben aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers. Lidmaatschapnummer: 164299. De LBRT is een beroepsvereniging van professionals die zich hebben gespecialiseerd in de specifieke ondersteuningsbehoeften van kinderen en volwassenen met leerproblemen of leerstoornissen (bron: LBRT).

Wanneer een behandeling niet door kan gaan, dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch of per mail, te melden. Zegt u een behandeling niet tijdig af, dan worden de kosten van de behandeling in rekening gebracht.

Combinatie in bewegen en leren

Specialisatie

We starten met het versterken van de basis op het gebied van:
- reflexen
- visuele en auditieve vaardigheden
- werkgeheugen
- sensorische ontwikkeling
- psychomotoriek
- fijne en grove motoriek

Daarna kunnen we aan de slag met het leerprobleem op het gebied van:
- rekenen
- lezen
- spelling
- schrijven
- leren leren

Wilt u na afloop van het begeleidingstraject een schriftelijk verslag ontvangen, dan betaalt u daarvoor €42,50, inclusief 21% btw.

Jamara

Rekenaanpak

Jamara is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. De methode is ontwikkeld door Will Missot en Fleur Giesen van het CNLS en Breincentrum. Kinderen die op school vastlopen met rekenen en waar school eigenlijk de hoop al heeft opgegeven zijn gebaat bij Jamara. Daar waar het op school mis gaat, pakt JAMARA aan.

Meer weten of JAMARA? Download dan dit bestand.

Get in touch!

Intake & Contact

Voorafgaand vult u een intakeformulier in, zodat ik mij goed kan voorbereiden op het gesprek. Wilt u liever eerst contact met mij opnemen? Vul dan het contactformulier in. Ook ben ik bereikbaar via emily@buropit-inmovement.nl en +31628197865.